Общинска избирателна комисия Болярово


РЕШЕНИЕ
№ 68-МИ
Болярово, 30.10.2023

ОТНОСНО: Одобряване на графичните файлове с предпечат на хартиените бюлетини и тиража на хартиените бюлетини за произвеждане на избори за кметове на кметства на 05.11.2023 г. в община Болярово.

      Графичен файл с предпечат на хартиената бюлетина за кметове на кметства в община Болярово;

 1. Графични файлове с предпечат на хартиените бюлетини за провеждане на избори за кмет на кметство: с. Голямо Крушево, с. Попово

След като се запозна с графичните файлове на хартиените бюлетини, описани по-горе, ОИК Болярово установи, че същите съответстват на регистрираните кандидати кметове на кметства в община Болярово.

       На основание чл. 87, ал. 1, т. 1, т. 9, във връзка с 420, чл.421 и чл.422 от Изборния кодекс, съгласно Решение №1979-МИ от  18 август 2023 г. на Централна избирателна комисия , Общинска избирателна комисия Болярово.

                                                            Р Е Ш И:

             І   ОДОБРЯВА предпечатните образци на бюлетините, за община Болярово :

 1. Бюлетина за кмет на кметство село Голямо Крушево, община Болярово – Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение;
 2. Бюлетина за кмет на кметство село Попово, община Болярово – Приложение № 2, неразделна част от настоящото решение;

            ІІ   ОДОБРЯВА  тиража на бюлетините за отделните видове избори както следва:

СИК №

Населено място

брой избиратели по списъци за обявяване

БЮЛЕТИНИ

кмет на кметство

1

Голямо Крушево

160

300

2

Попово

195

300

 

Одобрените образци на бюлетините се съхраняват в ОИК Болярово и се публикуват след разрешение от ЦИК.

Настоящото решение може да бъде обжалвано в тридневен срок от обявяването му  пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 88 ИК.

Председател: Драгомир Минков Димитров

Секретар: Стоянка Стоянова Николова

* Публикувано на 30.10.2023 в 11:32 часа

Календар

Решения

 • № 86-МИ / 05.01.2024

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

 • № 85-МИ / 05.11.2023

  относно: Предаване на ТЗ на ГД „ГРАО“ избирателните списъци от гласуване на втори тур за изборите за кметове на кметства на 05.11.2023 г. в Община Болярово

 • № 84-МИ / 05.11.2023

  относно: Избор на кмет на кметство Попово.

всички решения