Общинска избирателна комисия Болярово


РЕШЕНИЕ
№ 86-МИ
Болярово, 05.01.2024

ОТНОСНО: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

В ОИК - Болярово на 03.01.2024 г. е получено писмо с вх. № 149/03.01.2024 г.  и изходящ № 7/03.01.2024 г. от председателя на Общински съвет Болярово с което е представено заявление от общински съветник за предсрочното прекратяване на правомощията му на основание чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА.

            В заявлението общинския съветник е посочил, че поради уважителни причини няма да има възможност да изпълнява задълженията си на общински съветник за в бъдеще. Желае да бъде освободен като такъв.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 и т. 24 , във връзка с чл. 458 от Изборния кодекс и чл. 30, ал. 7 във връзка с чл. 30, ал. 4, т. 3 от ЗМСМА, Общинска избирателна комисия Болярово

 

Р Е Ш И:

 

Констатира предсрочно прекратяване пълномощията на Златина Николаева Петкова с ЕГН ……. от листата на „БСП за БЪЛГАРИЯ“  общински съветник.

Обявява за избран за общински съветник Василка Тодорова Чорлова с ЕГН ………, следващ в листата на „БСП за БЪЛГАРИЯ“ кандидат.

На обявения за избран общински съветник да се издаде удостоверение. 

Копие от настоящото решение да се изпрати за сведение на Председател на общински съвет Болярово и на ЦИК.

Решението на основание чл. 30, ал. 8 ЗМСМА не подлежи на оспорване.

 

Председател: Драгомир Минков Димитров

Секретар: Стоянка Стоянова Николова

* Публикувано на 05.01.2024 в 16:59 часа

Календар

Решения

  • № 86-МИ / 05.01.2024

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

  • № 85-МИ / 05.11.2023

    относно: Предаване на ТЗ на ГД „ГРАО“ избирателните списъци от гласуване на втори тур за изборите за кметове на кметства на 05.11.2023 г. в Община Болярово

  • № 84-МИ / 05.11.2023

    относно: Избор на кмет на кметство Попово.

всички решения