Общинска избирателна комисия Болярово


РЕШЕНИЕ
№ 71-МИ
Болярово, 01.11.2023

ОТНОСНО: Промени в съставa на СИК на територията на община Болярово за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 05 ноември 2023 г. – предложени от Коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България “.

Постъпили са писмени предложения от  упълномощен представител на Коалиция  ”Продължаваме промяната – Демократична България”, заведени под № 114 от 01.11.2023 г. във входящия дневник на Общинска избирателна комисия Болярово, с които се иска промяна в съставите на СИК № 280300006 с. Голямо Крушево и  СИК № 280300012 с. Попово, община Болярово.

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 5 и т.6  от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия Болярово

 

                                                                 Р Е Ш И:

 

1.      ОСВОБОЖДАВА в:

 

            СИК № 280300006 с. Голямо Крушево –Ирина Вълчева Стойкова с ЕГН ……. – секретар и анулира издаденото удостоверение.

            СИК № 280300012 с. Попово – Кръстина Георгиева Пехливанова с ЕГН ….. – член  и анулира издаденото удостоверение.

 

2.      НАЗНАЧАВА в:

 

            СИК № 280300006 с. Голямо Крушево – Димитър Боев Иванов с ЕГН …… - секретар и издава удостоверение.

СИК № 280300012 с. Попово – Атанаска Тодорова Станчева с ЕГН ……. член и издава удостоверение.

 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК, чрез Общинска избирателна комисия Болярово. 

Председател: Драгомир Минков Димитров

Секретар: Стоянка Стоянова Николова

* Публикувано на 01.11.2023 в 18:48 часа

Календар

Решения

  • № 86-МИ / 05.01.2024

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

  • № 85-МИ / 05.11.2023

    относно: Предаване на ТЗ на ГД „ГРАО“ избирателните списъци от гласуване на втори тур за изборите за кметове на кметства на 05.11.2023 г. в Община Болярово

  • № 84-МИ / 05.11.2023

    относно: Избор на кмет на кметство Попово.

всички решения