Общинска избирателна комисия Болярово


РЕШЕНИЕ
№ 72-МИ
Болярово, 01.11.2023

ОТНОСНО: Упълномощаване на членове на Общинска избирателна комисия - Болярово за приемане на бюлетините и изборните книжа при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 05 ноември 2023 г.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 и т. 9 от Изборния кодекс, т. 14 от Решение 1979-МИ от 18.08.2023 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия – Болярово

 

                                                              Р Е Ш И:

 

 1. УПЪЛНОМОЩАВА:

- Теодора Георгиева Апостолова, ЕГН …….. - зам. председател на ОИК – Болярово

 

- Пенчо Танчев Бординяшки, ЕГН …….. – зам. председател на ОИК – Болярово

 

излъчени от различни партии и коалиции да приемат хартиените бюлетини и изборните книжа на изборите за общински съветници и кметове на 05 ноември 2023 г. в община Болярово и да осъществяват контрол при транспортирането и доставката им.

 1. Упълномощените лица имат право да подпишат приемо - предавателните протоколи, да приемат хартиените бюлетини и изборните книжа от печатницата „ПОЛИГРАФ КОМЕРС” ЕООД.
 2. В изпълнение на дадените от ЦИК указания, да се изпрати писмо до печатницата на БНБ АД, с посочени три имена, ЕГН и телефон на упълномощените членове на ОИК за получаване на хартиените бюлетини.

Председател: Драгомир Минков Димитров

Секретар: Стоянка Стоянова Николова

* Публикувано на 01.11.2023 в 18:50 часа

Календар

Решения

 • № 86-МИ / 05.01.2024

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

 • № 85-МИ / 05.11.2023

  относно: Предаване на ТЗ на ГД „ГРАО“ избирателните списъци от гласуване на втори тур за изборите за кметове на кметства на 05.11.2023 г. в Община Болярово

 • № 84-МИ / 05.11.2023

  относно: Избор на кмет на кметство Попово.

всички решения