Общинска избирателна комисия Болярово


РЕШЕНИЕ
№ 73-МИ
Болярово, 02.11.2023

ОТНОСНО: Регистрация на заместващи застъпници от Коалиция „ БСП за България „ за произвеждане на изборите за кметове на кметства на 05 ноември 2023 г. – предложени от Атанас Борисов Дженков.

 

 

Постъпило е писмено предложение от  Атанас Борисов Дженков, упълномощен представител  на Коалиция „ БСП за България  , заведено към № 1 от 02.11.2023 г. във входящия регистър на предложените за регистрация застъпници на Общинска избирателна комисия Болярово, с което се предлага замяна на застъпника Елена Михалева Николова  с Тодор Станчев Христов както и замяна на застъпника Станчо Йорданов Кирилов с  Валентина Вълчева Янева. Приложени са необходимите заявления и декларации от лицата.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 18   от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия Болярово.

 

                                                                 Р Е Ш И:

 

1.      ОСВОБОЖДАВА :

 

            Елена Михалева Николова с ЕГН ....... – застъпник и анулира издаденото удостоверение.

 

            Станчо Йорданов Кирилов с ЕГН ....... – застъпник и анулира издаденото удостоверение.

 

2.      НАЗНАЧАВА :

 

            Тодор Станчев Христов с ЕГН  ..... - застъпник  и издава удостоверение.

 

            Валентина Вълчева Янева с ЕГН ....... – застъпник издава  удостоверение.

 

  1. Решението да се впише в електронния регистър.

 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК, чрез Общинска избирателна комисия Болярово.     

 

Председател: Драгомир Минков Димитров

Секретар: Стоянка Стоянова Николова

* Публикувано на 02.11.2023 в 18:33 часа

Календар

Решения

  • № 86-МИ / 05.01.2024

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

  • № 85-МИ / 05.11.2023

    относно: Предаване на ТЗ на ГД „ГРАО“ избирателните списъци от гласуване на втори тур за изборите за кметове на кметства на 05.11.2023 г. в Община Болярово

  • № 84-МИ / 05.11.2023

    относно: Избор на кмет на кметство Попово.

всички решения