Общинска избирателна комисия Болярово


РЕШЕНИЕ
№ 74-МИ
Болярово, 02.11.2023

ОТНОСНО: Промени в съставa на СИК на територията на община Болярово за произвеждане на изборите за кметове на кметства на 05 ноември2023 г. – предложени от ПП ”Възраждане“.

       Постъпило е писмено предложение от упълномощен представител на ПП  ”Възраждане“, заведено под № 118 от 02.11.2023 г. във входящия дневник на Общинска избирателна комисия Болярово, с което се иска промяна в състава на СИК № 280300012 с. Попово, община Болярово.

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 5 и т.6  от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия Болярово

 

                                                                 Р Е Ш И:

 

1.      ОСВОБОЖДАВА в:

 

   СИК № 280300012  в с. Попово – Станимира Стойкова Ципорова с ЕГН …… – член и анулира издаденото удостоверение.

  

2.      НАЗНАЧАВА в:

 

        СИК № 280300012  в с. Попово – Недка Христова Карска с ЕГН …… - член и издава удостоверение.

  

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК, чрез Общинска избирателна комисия Болярово. 

Председател: Драгомир Минков Димитров

Секретар: Стоянка Стоянова Николова

* Публикувано на 02.11.2023 в 18:35 часа

Календар

Решения

  • № 86-МИ / 05.01.2024

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

  • № 85-МИ / 05.11.2023

    относно: Предаване на ТЗ на ГД „ГРАО“ избирателните списъци от гласуване на втори тур за изборите за кметове на кметства на 05.11.2023 г. в Община Болярово

  • № 84-МИ / 05.11.2023

    относно: Избор на кмет на кметство Попово.

всички решения