Общинска избирателна комисия Болярово


РЕШЕНИЕ
№ 76-МИ
Болярово, 02.11.2023

ОТНОСНО: Упълномощаване на членове на Общинска избирателна комисия -Болярово за предаване на ЦИК протоколите и книжата от произведените избори за кметове на кметства на 05.11.2023 г.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 и т. 32 от Изборния кодекс и съгласно Решение  № 2784-МИ от 26.10.2023 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия – Болярово

 

                                                           Р Е Ш И:

 1. УПЪЛНОМОЩАВА:

- Пламен Димитров Божилов, ЕГН………  – заместник-председател на ОИК – Болярово

- Пенчо Танчев Бординяшки, ЕГН………  – зам. председател на ОИК – Болярово

- Недялка Христова Юрукова, ЕГН ……….. – член на ОИК - Болярово

 

излъчени от различни партии и коалиции да предадат на ЦИК протоколите и книжата от проведения избор, кмет на кметство от втори тур на 05.11.2023 г. и осъществяват контрол при транспортирането и доставката на протоколите и книжата.

 1. Упълномощените лица имат право да подпишат приемо - предавателния протокол.

Председател: Драгомир Минков Димитров

Секретар: Стоянка Стоянова Николова

* Публикувано на 02.11.2023 в 18:38 часа

Календар

Решения

 • № 86-МИ / 05.01.2024

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

 • № 85-МИ / 05.11.2023

  относно: Предаване на ТЗ на ГД „ГРАО“ избирателните списъци от гласуване на втори тур за изборите за кметове на кметства на 05.11.2023 г. в Община Болярово

 • № 84-МИ / 05.11.2023

  относно: Избор на кмет на кметство Попово.

всички решения