Общинска избирателна комисия Болярово


РЕШЕНИЕ
№ 77-МИ
Болярово, 03.11.2023

ОТНОСНО: Промени в съставa на СИК на територията на община Болярово за произвеждане на изборите за кметове на кметства 05 ноември 2023 г. – предложени от Коалиция „БСП за България“.

Постъпило е писмено предложение от  Атанас Дженков, упълномощен представител  на  Коалиция „БСП за България“, заведено под № 124 от 03.11.2023 г. във входящия дневник на Общинска избирателна комисия Болярово, с които се иска промяна в състава на СИК № 280300006 в с. Голямо Крушево, община Болярово.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 5 и т.6  от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия Болярово

 

                                                        Р Е Ш И:

 

 1. ОСВОБОЖДАВА в:

         СИК № 280300006 в с. Голямо Крушево – Славена Николаева Димитрова с ЕГН ..... – член и анулира издаденото удостоверение.

  

 1. НАЗНАЧАВА в:

        СИК № 280300006 в с. Голямо Крушево – Диана Атанасова Иванова с ЕГН ........ – член и издава  удостоверение.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК, чрез Общинска избирателна комисия Болярово.

Председател: Драгомир Минков Димитров

Секретар: Стоянка Стоянова Николова

* Публикувано на 03.11.2023 в 17:35 часа

Календар

Решения

 • № 86-МИ / 05.01.2024

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

 • № 85-МИ / 05.11.2023

  относно: Предаване на ТЗ на ГД „ГРАО“ избирателните списъци от гласуване на втори тур за изборите за кметове на кметства на 05.11.2023 г. в Община Болярово

 • № 84-МИ / 05.11.2023

  относно: Избор на кмет на кметство Попово.

всички решения