Общинска избирателна комисия Болярово


РЕШЕНИЕ
№ 78-МИ
Болярово, 03.11.2023

ОТНОСНО: Регистрация на заместващи застъпници от ПП „Възраждане” за произвеждане на изборите за кметове на кметства на 05 ноември 2023 г. – предложени от Ангел Стефанов Митов.

Постъпило е писмено предложение от  Ангел Стефанов Митов, упълномощен представител  на ПП „Възраждане”, заведено към № 125 от 03.11.2023 г. във входящия регистър на предложените за регистрация застъпници на Общинска избирателна комисия Болярово, с което се предлага замяна на застъпника Недка Костадинова Станева  с Недялка Димова Стоянова. Приложени са необходимите заявления и декларации от лицата.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 18   от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия Болярово.

 

                                                                 Р Е Ш И:

 

 1. ОСВОБОЖДАВА :

            Недка Костадинова Станева  с ЕГН ..... – застъпник и анулира издаденото удостоверение.

            

 1. НАЗНАЧАВА :

            Недялка Димова Стоянова с ЕГН  ...... - застъпник  и издава удостоверение.

            

Решението да се впише в електронния регистър.

 Решението подлежи на оспорване пред ЦИК, чрез ОИК в тридневен срок от

обявяването му по реда на чл.88 от Изборния кодекс.

Председател: Драгомир Минков Димитров

Секретар: Стоянка Стоянова Николова

* Публикувано на 03.11.2023 в 17:37 часа

Календар

Решения

 • № 86-МИ / 05.01.2024

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

 • № 85-МИ / 05.11.2023

  относно: Предаване на ТЗ на ГД „ГРАО“ избирателните списъци от гласуване на втори тур за изборите за кметове на кметства на 05.11.2023 г. в Община Болярово

 • № 84-МИ / 05.11.2023

  относно: Избор на кмет на кметство Попово.

всички решения