Общинска избирателна комисия Болярово


РЕШЕНИЕ
№ 80-МИ
Болярово, 03.11.2023

ОТНОСНО: Закриване на Подвижна секционна избирателна комисия ( ПСИК ) община Болярово с № 280300021.

В Общинска избирателна комисия Болярово е постъпила заповед от в .и. д. Нина Терзиева  № РД -5-776 / 03.11.2023 г. входирана във входящия регистър на ОИК Болярово под № 127 / 03.11.2023 г. с която се иска да бъде закрита Подвижна секционна избирателна комисия ( ПСИК ) община Болярово с № 280300021 поради обстоятелството, че при произвеждане на избори на 2 ри тур на 05.11.2023 г., броят на избирателите , които имат право да гласуват на 2 ри тур е под 10 човека съгласно изискването  на чл. 90 , ал. 1 от ИК и във връзка с Писмо изх.№ МИ -15-1263 / 02.11.2023 г. на ЦИК

 

На основание чл.87 , ал.1 , т.1, във вр. с чл. 90 ,ал.1 от ИК ОИК Болярово

 

                                                                 Р Е Ш И:

 

Закрива Подвижна секционна избирателна комисия ( ПСИК ) община Болярово с № 280300021.

 

Да бъде уведомено Информационно Обслужване АД за закриването на ПСИК и да бъде заличено от номенклатурата.

 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК, чрез Общинска избирателна комисия Болярово.  

Председател: Драгомир Минков Димитров

Секретар: Стоянка Стоянова Николова

* Публикувано на 03.11.2023 в 17:40 часа

Календар

Решения

  • № 86-МИ / 05.01.2024

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

  • № 85-МИ / 05.11.2023

    относно: Предаване на ТЗ на ГД „ГРАО“ избирателните списъци от гласуване на втори тур за изборите за кметове на кметства на 05.11.2023 г. в Община Болярово

  • № 84-МИ / 05.11.2023

    относно: Избор на кмет на кметство Попово.

всички решения