Общинска избирателна комисия Болярово


РЕШЕНИЕ
№ 81-МИ
Болярово, 05.11.2023

ОТНОСНО: Избиране на кмет на община, който е едновременно предложен от партия или коалиция и за общински съветник

Съгласно решение № 2865-МИ/04..11.2023 г. на ЦИК, когато кандидат за кмет от партия или коалиция, който е едновременно кандидат за общински съветник, бъде избран за кмет, той отпада от кандидатската листа за общински съветници и ОИК с решение следва да бъде заличен от листата на предложилата го партия, коалиция или местна коалиция.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 1, вр. чл. 413,ал. 4, и  съгласно Приложение 4 към чл. 452 от ИК и във връзка с чл. 32, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА Общинска избирателна комисия Болярово

 

                                                                      Р Е Ш И:

  1. ЗАЛИЧАВА Христо Димитров Христов като кандидат за общински съветник, който е избран за кмет на община Болярово от коалиция, “БСП за България“, и отпада от кандидатската листа за общински съветници

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК, чрез Общинска избирателна комисия Болярово. 

Председател: Драгомир Минков Димитров

Секретар: Стоянка Стоянова Николова

* Публикувано на 05.11.2023 в 18:18 часа

Календар

Решения

  • № 86-МИ / 05.01.2024

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

  • № 85-МИ / 05.11.2023

    относно: Предаване на ТЗ на ГД „ГРАО“ избирателните списъци от гласуване на втори тур за изборите за кметове на кметства на 05.11.2023 г. в Община Болярово

  • № 84-МИ / 05.11.2023

    относно: Избор на кмет на кметство Попово.

всички решения