Общинска избирателна комисия Болярово


РЕШЕНИЕ
№ 82-МИ
Болярово, 05.11.2023

ОТНОСНО: Постъпила жалба за нарушение от Недка Христова Карска – член на СИК 280300012, с. Попово

 

 

В ОИК Болярово е постъпила жалба с вх. № 139/05.11.2023г. по входящия регистър на ОИК и под № 6 в 13:55 ч. от 05.11.2023 в електронния публичен регистър на ОИК, във връзка с  подадена жалба за нарушаване тайната на вота.

Жалбата е подадена в ЦИК, която по компетентност е изпратена в ОИК-Болярово, за да вземе отношение по нея. Назначената по случая комисия в състав: Илия Николов Илиев, Кирчо Георгиев Иванов, Иван Данков Данков и Здравка Петкова Панайотова, проведе разговори с всички членове на СИК с. Попово, относно достоверността  на посоченото в жалбата. От тези разговори се установи, че въпросният гласоподавател е трудноподвижен (гласоподавателя на първи тур е гласувал с ПСИК) и е бил съпроводен от дъщеря си до тъмната стаичка за гласуване и оставена сама да упражни правото си на вот. По искане на гласоподавателя дъщеря й е подала исканите от нея очила, като в същото време е посочила химикала използван за гласуването намиращ се в изборната стаичка без да влиза при нея. При тези обстоятелства тайната на вота на гласоподавателя не е  бил опорочен.

При така установените обстоятелства, ОИК Болярово формира следния извод:

Жалбата е допустима по същество, но е неоснователна.

Предвид гореизложеното и на основание чл.87, ал.1, т.1 и т.22 от ИК, ОИК Болярово 

                                                   Р Е Ш И:

Отхвърля подадената жалба от Недка Христова Карска член на СИК 280300012, с. Попово, като неоснователна.

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК чрез ОИК в тридневен срок от обявяването по реда на чл.88 от ИК.

Председател: Драгомир Минков Димитров

Секретар: Стоянка Стоянова Николова

* Публикувано на 05.11.2023 в 18:21 часа

Календар

Решения

  • № 86-МИ / 05.01.2024

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

  • № 85-МИ / 05.11.2023

    относно: Предаване на ТЗ на ГД „ГРАО“ избирателните списъци от гласуване на втори тур за изборите за кметове на кметства на 05.11.2023 г. в Община Болярово

  • № 84-МИ / 05.11.2023

    относно: Избор на кмет на кметство Попово.

всички решения