25.10.2019

Съобщение

За приемане на сигнали в изборния ден на 27 октомври 2019 г. във връзка с упражняване правото на глас и за нарушения на изборния процес, Общинска избирателна комисия Болярово обявава следните телефонни номера:

 

 • 0895599540

 • 0879296585

 • 0886901963

 • 0879296595

 • 0893553464

21.10.2019

Съобщение

Във връзка с обучението на членове на СИК и ПСИК, което ще се проведе на: 22.10.2019г. от 14:00 часа в залата на община Болярово, в сградата на Народно читалище "Възраждане 1912 г." на адрес: площад "Девети септември" № 4, молим всички членове на СИК и ПСИК, желаещи да се включат в обучението да бъдат на посоченото място в 13:45 часа с цел регистрация за участие в обучението.

18.10.2019

Съобщение

Следващото заседание на ОИК Болярово ще се проведе на 19.10.2019 г. от 16:00 ч.

18.10.2019

Съобщение

В изпълнение на задълженията си по чл. 234 от Изборния кодекс,

ОИК-Болярово уведомява избирателите с увредено зрение или затруднения в придвижването, че могат да правят заявки за оказване на помощ и транспортиране до избрана от тях секция за гласуване при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

В изборния ден  - от 10:00 до 18:00 часа

Не телефони: 04741 6904 и 04741 6093

15.10.2019

Съобщение

ОИК-Болярово ви уведомява, че обучението на членове на СИК и ПСИК, ще се проведе на: 22.10.2019г. от 14:00 часа в залата на община Болярово, в сградата на Народно читалище "Възраждане 1912 г." на адрес: площад "Девети септември" № 4.

11.10.2019

Съобщение

Следващото заседание на ОИК Болярово ще се проведе на 11.10.2019 г. от 12,00 ч.

08.10.2019

Съобщение

Одобрените образци на бюлетини за местните избори на 27 октомври 2019 г са достъпни, както следва: 

 

Кмет на Община Болярово

Кмет на кметство с. Мамарчево

 

ОИК - Болярово ще одобри предпечатните образци на бюлетините за община Болярово, съгласно приложение №100-МИ - за общински съветници и приложение №103-МИ - за кмет на кметство с. Стефан Караджово след приключване на съответното съдебно производство пред Върховен административен съд, гр. София

Одобрени образци на бюлетини - 11.10.2019г.

Бюлетина общински съветници 

Кмет на кметство с. Стефан Караджово

28.09.2019

Съобщение

Във връзка с постъпило писмо на ЦИК № МИ-15-473/1/27.09.2019 г. на Централна избирателна комисия, дежурен телефон за връзка в ОИК Болярово е 0895/599-540

28.09.2019

Съобщение

Следващото заседание на ОИК Болярово ще се проведе на 28.09.2019 г. от 16,00 ч

27.09.2019

Съобщение

ОИК Болярово напомня, че в срок до 12.10.2019 г. включително до 17,00 ч., избиратели с трайни увреждания, които не могат да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, могат да заявят желанието си в писмена форма като подадат заявление за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия  (Приложение № 17-МИ от изборните книжа)- Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия

Заявлението се подават до кмета на съответната община/кметство/кметски наместник. Към него се прилага копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК/ или медицинска епикриза за здравословното им състояние. Заявлението трябва да е саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на съответната община.

27.09.2019

Съобщение

ОИК - Болярово уведомява:

1. Удостоверенията за регистрация на кандидатски листи на партии и коалиции в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. са изготвени.

2. Удостоверенията на Секционните избирателни комисии за изготвени.

Същите могат да бъдат получени всеки календарен ден от 09:00 до 17:00 часа, считано от 28.09.2019г.  в залата на ОИК-Болярово.

19.09.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия Болярово уведомява, че при подаване на предложението за регистрация на кандидатска листа за общински съветници (Приложение № 62-МИ от изборните книжа) кандидатите на кандидатската листа се подават и на технически носител в ексел формат, който може да бъде изтеглен тук.

18.09.2019

Съобщение

Съгласно писмо на ЦИК София изх. № МИ-15-326/18.09.2019 г. Общинската избирателна комисия ви уведомява, че Централна избирателна комисия на основание чл.57, ал.1, т. 49 от Изборния кодекс, съвместно с Комисията за защита на личните данни е издала Указания относно обработването и защитата на личните данни в изборния процес, с които може да се запознаете от тук: Указания за ОИК при обработване и защита на лични данни в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

18.09.2019

Съобщение

ОИК-Болярово, уведомява регистрираните партии и коалиции, че на интернет страницата на Сметна палата е публикувана брошура, в която е посочено как да се осъществява финансирането на приходите и разходите, забраните, задълженията за деклариране, отчетността, както и каква информация трябва да се подава за ЕРИК и съответните срокове. Брошурата е публикувана на следният адрес: https://www.bulnao.government.bg/bg/articles/download/12672/broshure-local-election-2019.pdf

17.09.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия Болярово уведомява, че Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за Избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. за всички български граждани.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

Сайтът предоставя и възможността да се подават "Искане за гласуване по настоящ адрес" по електронен път от общинските администрации след идентификация с електронен подпис.

 • Чрез SMS

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (A1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за Избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. за въведения ЕГН.

 • Чрез стационарен или мобилен телефон

Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

15.09.2019

Съобщение

Следващото заседание на ОИК Болярово ще се проведе на 16.09.2019 г. от 17,00 ч.

15.09.2019

Съобщение

ОИК Болярово напомня, че срока за заявяване на желание за гласуване с подвижна избирателна кутия и вписване на избирател в избирателния списък е до 12 октомври 2019 г., а за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък в срок до 19 октомври 2019 г.

15.09.2019

Съобщение

ОИК Болярово уведомява, че крайния срок за подаване на документи за регистрация на кандидатски листи на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за кметове и общински съветници е 24.09.2019 г. 

Документи се приемат всеки календарен ден от 09,00 ч. до 17,00 ч.

Партиите, коалициите и местните коалиции, които желаят заличаване на регистрацията им пред ОИК Болярово, може да го направят също в срок до 24.09.2019 г.

12.09.2019

Съобщение

Съгласно писмо на ЦИК София изх. № МИ-15-223/11.09.2019 г. Общинската избирателна комисия уведомява партиите и коалициите, че при регистрация на кандидатски листи за общински съветници, към документите, посочени в Решение 943-МИ/02.09.2019 г. на ЦИК, следва да представят на електронен носител попълнена таблица в ексел форма (Предложение рег. кандидати за ОС рег. в ОИК), приложена към съобщението.

 

12.09.2019

Съобщение

Следващото заседание на ОИК Болярово ще се проведе на 12.09.2019 г. от 16,00 ч.

11.09.2019

Съобщение

ОИК Болярово уведомява, че в срок до 12.10.2019 г. включително до 17,00 ч., избиратели с трайни увреждания, които не могат да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, могат да заявят желанието си в писмена форма като подадат заявление за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия  (Приложение № 17-МИ от изборните книжа)- Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия

Заявлението се подават до кмета на съответната община/кметство/кметски наместник. Към него се прилага копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК/ или медицинска епикриза за здравословното им състояние. Заявлението трябва да е саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на съответната община.

09.09.2019

Съобщение

ВАЖНО ЗА ИНИЦИАТИВНИТЕ КОМИТЕТИ

Централната избирателна комисия с Решение № 638-МИ от 21.08.2019 г., изменено и допълнено с Решение № 705-МИ от 23 август 2019 г., определи формата и структурирания електронен вид на списъците на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

 • Приложение № 1: Указание за попълване на „списък“ в структуриран електронен вид от подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.  – изтеглете от ТУК
 • Приложение № 2: Електронна форма на данните в структуриран електронен вид – изтеглете от ТУК
06.09.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия Болярово уведомява, че приема заявления за регистрация на партии, коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и за кметове всеки календарен ден от 09,00 до 17,00 ч. до 16 септември включително.

Необходимите документи за регистрация са описани в Решение № 936-МИ/02.09.2019 г. и Решение № 937-МИ/02.09.2019 г. на Централна избирателна комисия.

06.09.2019

Съобщение

Следващото заседание на ОИК Болярово ще се проведе на 09.09.2019 г. от 16,00 ч.

още съобщения

Календар

Решения

 • № 75-МИ / 13.04.2022

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на Христо Христов като Кмет на Община Болярово

 • № 74-МИ / 13.03.2022

  относно: Сигнал вх.№ 156/11.03.2022 г. от Христо Николов

 • № 73-МИ / 23.02.2020

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник от Общински съвет гр. Болярово

всички решения