Общинска избирателна комисия Болярово


РЕШЕНИЕ
№ 66-МИ
Болярово, 30.10.2023

ОТНОСНО: Избор на кмет на кметство Шарково.

Днес, 30.10.2023 г., в 06:00 ч. Общинската избирателна комисия на основание чл. 452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

 

                                                                                  Р Е Ш И :

ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ШАРКОВО, община Болярово, област Ямбол, на първи тур

ИВАН ЯНЧЕВ АПОСТОЛОВ 

ЕГН …….. , издигнат от Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

получил 78 действителни гласове.

Спорове и възражения на членовете на комисията по взетите решения: няма

Член на комисията, който не е съгласен с отразеното в решението, го подписва с особено мнение, което се прилага към решението и става неразделна част от него.

Председател: Драгомир Минков Димитров

Зам. председател: Пенчо Танчев Бординяшки

Зам. председател: Пламен Димитров Божилов

Зам. председател: Теодора Георгиева Апостолова

Секретар: Стоянка Стоянова Николова

Член: Здравка Петкова Панайотова

Член: Илия Николов Илиев

Член: Иван Данков Данков

Член: Недялка Христова Юрукова

Член: Кирчо Георгиев Иванов

Член: Диана Стефанова Илиева

Председател: Драгомир Минков Димитров

Секретар: Стоянка Стоянова Николова

* Публикувано на 30.10.2023 в 11:09 часа

Календар

Решения

  • № 86-МИ / 05.01.2024

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

  • № 85-МИ / 05.11.2023

    относно: Предаване на ТЗ на ГД „ГРАО“ избирателните списъци от гласуване на втори тур за изборите за кметове на кметства на 05.11.2023 г. в Община Болярово

  • № 84-МИ / 05.11.2023

    относно: Избор на кмет на кметство Попово.

всички решения