№ 101 / 09.11.2015

ОТНОСНО : Oпределяне на лицe, осигуряващо функционирането на интернет стратицата на Общинска избирателна комисия в община Болярово

№ 100 / 09.11.2015

ОТНОСНО : Определяне на оправомощен представител на ОИК – Болярово за подписване на констативен протокол с общинска администрация Болярово

№ 99 / 01.11.2015

ОТНОСНО : Избор на кмет на кметство Стефан Караджово

№ 98 / 01.11.2015

ОТНОСНО : Упълномощаване на членове на Общинска избирателна комисия -Болярово за предаване на ЦИК протоколите и книжата от проведения избор за кмет на кметство с. Стефан Караджово на 01 ноември 2015 г.

№ 97 / 01.11.2015

ОТНОСНО : Предаване на ТЗ на ГД „ГРАО“ избирателните списъци от гласуване на втори тур за изборите за общински съветници и за кметове в oбщина Болярово

№ 96 / 01.11.2015

ОТНОСНО : Oпределяне на лицe, привлеченo като сътрудник в Общинска избирателна комисия в община Болярово

№ 95 / 01.11.2015

ОТНОСНО : Промени в съставa на СИК на територията на община Болярово за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 01 ноември 2015 г.

№ 94 / 26.10.2015

ОТНОСНО : Утвърждаване и одобряване на образци на бюлетини за произвеждане на втори тур за избори за кметове на 01 ноември 2015 г.

№ 93 / 26.10.2015

ОТНОСНО : Предаване на ТЗ на ГД „ГРАО“ избирателните списъци от гласуване на първи тур за изборите за общински съветници и за кметове в Община „Болярово“

№ 92 / 26.10.2015

ОТНОСНО : Участие във втори тур за кмет на кметство Стефан Караджово

№ 91 / 26.10.2015

ОТНОСНО : Избрани общински съветници

№ 90 / 26.10.2015

ОТНОСНО : Избор на кмет на кметство Воден

№ 89 / 26.10.2015

ОТНОСНО : Избор на кмет на кметство Голямо Крушево

№ 88 / 26.10.2015

ОТНОСНО : Избор на кмет на кметство Малко Шарково

№ 87 / 26.10.2015

ОТНОСНО : Избор на кмет на кметство Мамарчево

№ 86 / 26.10.2015

ОТНОСНО : Избор на кмет на кметство Попово

№ 85 / 26.10.2015

ОТНОСНО : Избор на кмет на кметство Шарково

№ 84 / 26.10.2015

ОТНОСНО : ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА БОЛЯРОВО

№ 83 / 26.10.2015

ОТНОСНО : Анулира потвърдена разписка с номер 2803002004.

№ 82 / 26.10.2015

ОТНОСНО : Потврърждаване на приемо-предавателна разписка.

Календар

Решения

  • № 101 / 09.11.2015

    относно: Oпределяне на лицe, осигуряващо функционирането на интернет стратицата на Общинска избирателна комисия в община Болярово

  • № 100 / 09.11.2015

    относно: Определяне на оправомощен представител на ОИК – Болярово за подписване на констативен протокол с общинска администрация Болярово

  • № 99 / 01.11.2015

    относно: Избор на кмет на кметство Стефан Караджово

всички решения