Общинска избирателна комисия Болярово


РЕШЕНИЕ
№ 99
Болярово, 01.11.2015

ОТНОСНО: Избор на кмет на кметство Стефан Караджово

Днес, 01.11.2015г., в 21:13 ч. Общинската избирателна комисия на основание чл. 452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

 

Р Е Ш И :

 

ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО СТЕФАН КАРАДЖОВО, община Болярово, област Ямбол, на втори тур

Тодор Стоянов Куртев

 

ЕГН ...................., издигнат от Инициативен комитет

получил 168 действителни гласове.

 

Спорове и възражения на членовете на комисията по взетите решения:

няма

Член на комисията, който не е съгласен с отразеното в решението, го подписва с особено мнение, което се прилага към решението и става неразделна част от него.

Председател: Таня Стоева Едрева

Секретар: София Димитрова Минева

* Публикувано на 01.11.2015 в 21:17 часа

Календар

Решения

  • № 101 / 09.11.2015

    относно: Oпределяне на лицe, осигуряващо функционирането на интернет стратицата на Общинска избирателна комисия в община Болярово

  • № 100 / 09.11.2015

    относно: Определяне на оправомощен представител на ОИК – Болярово за подписване на констативен протокол с общинска администрация Болярово

  • № 99 / 01.11.2015

    относно: Избор на кмет на кметство Стефан Караджово

всички решения