Заседания

Заседание от дата 01.11.2015 от 21:38 часа.

Заседание от дата 26.10.2015 от 02:00 часа.

Заседание от дата 25.10.2015 от 07:30 часа.

Заседание от дата 24.10.2015 от 17:00 часа.

Заседание от дата 22.10.2015 от 17:00 часа.

Заседание от дата 21.10.2015 от 17:00 часа.

Заседание от дата 19.10.2015 от 17:00 часа.

Заседание от дата 11.10.2015 от 15:00 часа.

Заседание от дата 08.10.2015 от 14:00 часа.

Заседание от дата 07.10.2015 от 17:00 часа.

Заседание от дата 06.10.2015 от 14:20 часа.

Заседание от дата 02.10.2015 от 16:00 часа.

Заседание от дата 30.09.2015 от 22:10 часа.

Заседание от дата 29.09.2015 от 16:00 часа.

Заседание от дата 25.09.2015 от 16:00 часа.

Заседание от дата 22.09.2015 от 18:06 часа.

Заседание от дата 22.09.2015 от 18:05 часа.

Заседание от дата 20.09.2015 от 16:00 часа.

Заседание от дата 14.09.2015 от 18:20 часа.

Заседание от дата 12.09.2015 от 17:00 часа.

Календар

Решения

  • № 101 / 09.11.2015

    относно: Oпределяне на лицe, осигуряващо функционирането на интернет стратицата на Общинска избирателна комисия в община Болярово

  • № 100 / 09.11.2015

    относно: Определяне на оправомощен представител на ОИК – Болярово за подписване на констативен протокол с общинска администрация Болярово

  • № 99 / 01.11.2015

    относно: Избор на кмет на кметство Стефан Караджово

всички решения