Състав на ОИК Болярово

Председател

 1. Таня Стоева Едрева

Зам. председател

 1. Васко Димитров Маринов

Секретар

 1. София Димитрова Минева

Членове

 1. Ангелина Христова Кирова
 2. Виделина Михайлова Георгиева
 3. Виолета Стоянова Желева
 4. Османие Сеитова Василева
 5. Пенка Иванова Михайлова-Трифонова
 6. Пламен Иванов Николов
 7. Теодора Петрова Петкова
 8. Цветомира Петрова Калмукова

Календар

Решения

 • № 101 / 09.11.2015

  относно: Oпределяне на лицe, осигуряващо функционирането на интернет стратицата на Общинска избирателна комисия в община Болярово

 • № 100 / 09.11.2015

  относно: Определяне на оправомощен представител на ОИК – Болярово за подписване на констативен протокол с общинска администрация Болярово

 • № 99 / 01.11.2015

  относно: Избор на кмет на кметство Стефан Караджово

всички решения