Общинска избирателна комисия Болярово


РЕШЕНИЕ
№ 100
Болярово, 09.11.2015

ОТНОСНО: Определяне на оправомощен представител на ОИК – Болярово за подписване на констативен протокол с общинска администрация Болярово

На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 и дадени указания от ЦИК с изх. № МИ-15-1869/06.11.2015 г. за реда за предаване на книжата Общинска избирателна комисия - Болярово

Р Е Ш И:

  1. УПЪЛНОМОЩАВА:

- Теодора Петрова Петкова, ЕГН ..................... – член на ОИК – Болярово

 

Да предаде и подпише с констативен протокол в два екземпляра отпечатаните хартиени бюлетини за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове и в националния референдум на 25.10.2015 г., оставени като резерв в ОИК и които не са предоставени на СИК, както и другите изборни книжа – протоколи на ОИК, на СИК и др.

От подписването на констативния протокол контролът по съхранението  на бюлетините до унищожаването се поема и се носи от кмета на общината.

Решението да се сведе до знанието на общинска администрация Болярово.

Председател: Таня Стоева Едрева

Секретар: София Димитрова Минева

* Публикувано на 09.11.2015 в 17:05 часа

Календар

Решения

  • № 101 / 09.11.2015

    относно: Oпределяне на лицe, осигуряващо функционирането на интернет стратицата на Общинска избирателна комисия в община Болярово

  • № 100 / 09.11.2015

    относно: Определяне на оправомощен представител на ОИК – Болярово за подписване на констативен протокол с общинска администрация Болярово

  • № 99 / 01.11.2015

    относно: Избор на кмет на кметство Стефан Караджово

всички решения