Общинска избирателна комисия Болярово


РЕШЕНИЕ
№ 101
Болярово, 09.11.2015

ОТНОСНО: Oпределяне на лицe, осигуряващо функционирането на интернет стратицата на Общинска избирателна комисия в община Болярово

Съгласно т. 23 и т. 24 от Решение № 2901-МИ от 05.11.2015 г. на ЦИК, общинска администрация трябва да осигури /чрез своите IT специалисти/ функционирането на страницата на ОИК за периода от приключване на изборния процес от втори тур - 10.11.2015 г., съгласно Решение  №  2913-МИ от 06.11.2015 г. до следващите общи избори за общински съветници и за кметове.

На основание чл. 87, ал.1, т.1 от Изборния кодекс и т. 23 от Решение № 2901-МИ от 05.11.2015 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия в община Болярово, област Ямбол

 

                                                                           Р Е Ш И:

  

        Определя за лицe, осигуряващо функционирането на интернет страницата на Общинска избирателна комисия в община Болярово - Илия Руменов Христов, с образавание висше-бакалавър, завършил НВУ „Васил Левски”, специалност „Административна и информационна сигурност”, с придобита квалификация експерт.

            Определя месечно възнаграждение в размер на минимална работна заплата, определена за съответния период, съгласно нормативната уредба, за периода от 11.11.2015 г. до следващите общи избори за общински съветници и за кметове.

            Граждански договор с определеното от Общинската избирателна комисия в община Болярово, област Ямбол лице се сключва от Кмета на община Болярово.

Решението да се сведе до знанието на общинска администрация Болярово.

Председател: Таня Стоева Едрева

Секретар: София Димитрова Минева

* Публикувано на 09.11.2015 в 17:07 часа

Календар

Решения

  • № 101 / 09.11.2015

    относно: Oпределяне на лицe, осигуряващо функционирането на интернет стратицата на Общинска избирателна комисия в община Болярово

  • № 100 / 09.11.2015

    относно: Определяне на оправомощен представител на ОИК – Болярово за подписване на констативен протокол с общинска администрация Болярово

  • № 99 / 01.11.2015

    относно: Избор на кмет на кметство Стефан Караджово

всички решения